Aptroot: ‘Commissie Slijters van het productschap Drank moet worden opgeheven’

VVD-woordvoerder Charlie Aptroot vindt dat de Commissie Slijters van het productschap Dranken moet worden opgeheven. Hij heeft daarover vandaag, 20 maart 2006, schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken.

De verplichte aansluiting van slijters is volgens recente gegevens wettelijk onterecht. De organisatie van slijters die het productschap steunt, de SlijtersUnie, vertegenwoordigt slechts 26 procent van de ondernemingen met 32 procent van de werknemers en minder dan 10 procent van de winkelomzet.
Charlie Aptroot: ,,Het is ondemocratisch dat ondernemers verplicht lid zijn en heffingen moeten betalen aan een organisatie waarvoor zij niet hebben gekozen en waarin zij géén enkele zeggenschap hebben, omdat een kleine minderheid dat vraagt. Daarom zeg ik: Meteen deze verplichting schrappen en het productschap opheffen.”
Aptroot pleit al enkele jaren voor het volledig opheffen van de product- en bedrijfschappen, omdat de meeste ondernemers van de schappen af willen.
Ondernemers willen zelf bepalen of zij lid worden van een belangenorganisatie en welke. Aptroot: ,,De VVD vindt het ondemocratisch dat ondernemers gedwongen worden aangesloten bij organisaties die forse heffingen opleggen en geen enkele inspraak en zeggenschap geven. Ondernemers moeten betalen en mogen niets bepalen. Deze stalinistische organisaties moeten zo spoedig mogelijk worden opgeheven. Als het kabinet de regeldruk en lasten voor ondernemers wil verlagen dan is het opheffen van de product- en bedrijfschappen een goede stap.”

Zie ook de Kamervragen die zijn gesteld over dit onderwerp

Voor meer informatie: c.aptroot@tweedekamer.nl
(Bron: Stiva Nieuws)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199