Antwoorden Europese Commissie over etikettering van alcoholische dranken

Begin november beantwoordde de Europese Commissie bij monde van de heer Andriukaitis vragen vanuit het Europees Parlement over de etikettering van alcoholische dranken.

Het antwoord is terug te lezen via deze link.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199