Alcoholvoorlichting aan jongeren in Zeeuwse horeca

Begin november is het project Peer education in de horeca van start gegaan. Jonge opgeleide voorlichters gaan in diverse discotheken en kroegen in Zeeland en de achterhoek met jongeren in gesprek over de risico¬ís van overmatig drankgebruik. Dit pilot project, dat door het ZCAD en De grift wordt uitgevoerd, is gestoeld op de ervaringen met de zomercampagne aan de kust. Het project komt er op neer dat jongeren worden geconfronteerd met negen alcoholgerelateerde vragen, waarna er een gesprek ontstaat tussen ondervraagde en voorlichter. Een belangrijk aspect van het project is de zogenaamde peermethodiek; voorlichting door leeftijdsgenoten. Het overgrote deel van de ondervraagden, blijkt goed op de hoogte te zijn van de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Het lijkt voor velen niet zozeer een kwestie van niet weten, maar eerder van niet willen. Toch zijn er een paar vragen die de grote meerderheid consequent fout beantwoordt. ¬ĄWat er met je lichaam gebeurt als je een alcoholvergiftiging hebt opgelopen, bijvoorbeeld. En vrijwel iedereen is van mening dat de gemiddelde jongere twintig glazen per week drinkt, terwijl dat er maar acht zijn. Blijkbaar denkt iedereen van elkaar dat ze veel meer drinken dan ze in werkelijkheid doen. Veel drinken wordt nou eenmaal gezien als stoer.¬ď Bron: Zeeuwse Courant 13 november

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199