Alcoholslot: effectief, maar ook haalbaar

Een alcoholslot kan een effectief middel zijn om mensen die zijn veroordeeld voor rijden onder invloed op een veilige manier aan het verkeer te laten deelnemen. Dat heeft een recente Europese haalbaarheidsstudie uitgewezen. De studie liet zien dat er voldoende reden was om in de EU een proef te houden met alcoholsloten. In Nederland is het ministerie van Verkeer en Waterstaat enthousiast. Eerst moet echter een aantal praktische belemmeringen worden overwonnen. Een alcoholslot is een apparaatje in de auto waarmee een blaastest moet worden uitgevoerd voordat de auto kan worden gestart. Als de bestuurder te veel alcohol heeft gedronken, kan de auto niet worden gestart. Samen met het Duitse onderzoeksinstituut BASt, het Deense DTF en het Finse VTT heeft de SWOV onderzocht of een proef met een alcoholslot in de Europese Unie zinvol is (SWOV-rapport D-2001-20). (Bron: SWOVschrift, mei 2002)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199