Alcoholplatform / Discussie Alcoholmisbruik jongere

Een groot aantal organisaties wil door de oprichting van een Alcoholplatform het alcoholmisbruik onder jongeren bestrijden. Ieder weekeinde gaan ongeveer 2 miljoen mensen uit, waarvan een klein deel zijn alcoholgebruik niet in de hand kan houden, veelal jongeren. Een groot aantal alcohol gerelateerde organisaties wil niet langer akkoord gaan met deze situatie. Het idee is om een Landelijk Platform Alcohol en Jeugd op te richten. Betrokken organisaties zijn het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen handel (CBL), Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA), het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Door de oprichting van dit platform willen zij het probleem van alcoholmisbruik door jongeren bespreekbaar maken en actie ondernemen. Een van de punten op de agenda van het Platform is het bespreekbaar maken van het ¬Ďtaboe¬í om ook alcohol kopende jongeren jonger dan 16 jaar strafbaar te stellen. Het meest ideale resultaat is een maximale reductie van het alcoholgebruik onder jongeren jonger dan 16 jaar en een reductie in de leeftijdscategorie van 16 tot 20 jaar. Dat zou bereikt moeten zijn binnen een periode van drie jaar. Anthony van der Klis, woordvoerder van KHN: ¬ďWe willen dat het platform uitgroeit tot een kenniscentrum, waarbinnen alle relevante info over jongeren en alcohol voorhanden is. Zodat vervolgens analyses gemaakt kunnen worden en onderzoeken ge√Įnitieerd. Bedrijfsleven en overheid kunnen zich straks op basis hiervan laten adviseren¬Ē . Bron: Horeca Entree nr 13-26 juni 2002

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199