Alcoholconsumptie onder 18 jaar binnenkort strafbaar

DEN HAAG, 18 mei - Het is de overheid ernst alcoholmisbruik onder jongeren aan te gaan pakken. Een van de maatregelen daartoe is volgens minister Hoogervorst het optrekken van de minimum leeftijd voor het kopen van zwak alcoholhoudende dranken van 16 naar 18 jaar. Tegelijkertijd wordt de wet zo ingericht, dat ook het in bezit hebben van alcoholhoudende dranken voor jongeren onder de 18 jaar strafbaar gesteld gaat worden. 2 juni praat de Tweede Kamer met de minister over deze aangekondigde maatregelen.
Nu geldt voor de verkoop van zwakalcoholhoudende dranken een leeftijdsgrens van 16 jaar. In de meerderheid van de landen van de Europese Unie is er een hogere grens. Optrekken van de leeftijdsgrens zal volgens de minister leiden tot minder drankgebruik onder jongeren. Daarom wordt voorgesteld de leeftijdsgrens te verhogen tot 18 jaar. Dat is ook de grens voor de verkoop van sterke drank.’
In een begeleidend wetsvoorstel zullen bovendien enkele maatregelen worden opgenomen ter verbetering van de handhaving van de Drank- en Horecawet. Hierbij valt te denken aan de uitbreiding van het aantal toezichthouders op de Drank- en Horecawet en de mogelijkheid om jongeren onder de 18 jaar strafbaar te stellen als zij in het openbaar alcohol voorhanden hebben.

Bron: Slijtersvakblad Online

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199