Alcoholbeleid, Drank- en Horecawet en accijns in verkiezingsprogramma's

In navolging van televisie, radio, sociale media en talloze uitgedeelde flyers besteedt ook SpiritsNL aandacht aan de verkiezingscampagne nu 15 maart dichterbij komt. Tijdens de formatie na de verkiezingen zullen de politieke partijen aan tafel putten uit hun verkiezingsprogramma’s. Daarom is het van belang scherp voor ogen te hebben wat de verschillende partijen willen op het gebied van alcohol, accijns en de Drank- en Horecawet. Op deze pagina vindt u een overzicht van hun standpunten. Alle verkiezingsprogramma’s zijn terug te vinden op de websites van de verschillende partijen.

 

50Plus

De overheid moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren t.a.v. alcohol, roken en drugs.

 

CDA

Het alcoholslotprogramma is noodzakelijk.

Wij willen dat de overheid een breed tabaksontmoedigingsbeleid voert, waar een stapsgewijze verhoging van accijns op tabak onderdeel van is.

 

ChristenUnie

Het krachtig tegengaan van verslavingen onder jongeren, zoals alcohol-, drugsverslaving, gameverslaving en gokverslaving.

Het aantal plekken voor verkoop van alcohol en tabak wordt flink ingeperkt.

 

D66

Het streven naar genot is een kernonderdeel van de menselijke aard. Daar hoort ook bij dat mensen middelen, zoals drank en drugs, tot zich nemen die dat genot versterken. Wij vinden dit allereerst de eigen keuze van die mensen, ook als het ongezond is. Bij dit recht hoort uiteraard goede voorlichting, want mensen kunnen pas een keuze maken als ze weten wat de gevolgen zijn. Bij dit recht past niet dat we alles verbieden.

 

DENK

-

 

GroenLinks

-

 

PvdA

Wij spannen ons in voor meer bewustwording omtrent roken, drank en drugs bij volwassenen. Kinderen tot 18 jaar beschermen we hier expliciet tegen.

 

PvdD

Op alle publieke zenders geldt een reclameverbod voor alcoholische dranken.

 

PVV

-

 

SGP

Voorlichting is en blijft een belangrijke pijler in de strijd tegen allerlei vormen van verslaving. Als hun kind twaalf wordt, krijgen ouders een duidelijke folder met de feiten over de gezondheidsschade door drugs, tabak en alcohol.

Stunten met drank, zoals ‘happy hours’ en verkoop (ver) onder de - kostprijs moeten worden verboden.

Er moet een reclameverbod komen voor alcoholhoudende dranken.

Er dienen meer alcoholpoli’s te komen. Jongeren die daar terecht komen moeten een uitgebreid vervolgtraject van nazorg en voorlichting krijgen.

Handhaving van het alcoholverbod voor jongeren is noodzakelijk.

Jongeren die de fout in gaan kunnen hiervoor een boete krijgen en dienen verplicht te worden om bijeenkomsten bij te wonen waarin de risico’s en gevolgen van alcoholmisbruik aan de orde komen. Ook hun ouders moeten daarbij worden betrokken.

In het verkeer geldt: geen alcohol en geen drugs! Het alcoholslotprogramma houdt drankrijders uit de auto en moet daarom doorgezet worden.

 

SP

-

 

VNL

Accijnzen op brandstof, alcohol en tabak gaan met 10 procent omlaag.

 

VVD

Om een gezonde keuze te kunnen maken, is het belangrijk dat er informatie beschikbaar is over een gezonde leefstijl.  Of het nu gaat om gezonde voeding, voldoende bewegen of de balans tussen werk en privé. Dit is vooral voor jongeren van belang. Door hen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met gezonde voeding, te informeren over alcohol, tabak en drugs en te voorzien van seksuele voorlichting, kunnen zij zelf de keuze maken voor een gezonde leefstijl.  We zijn daarom ook voor het behoud van de huidige leeftijdsgrenzen voor alcohol en tabak. We willen geen vet- of suikertaxen instellen of betuttelende etikettering om gedrag te beïnvloeden.

De wegpiraat die steeds weer met drank op achter het stuur kruipt, raakt zijn rijbewijs voor altijd kwijt. Drank- en drugsrijders horen achter de tralies, niet op de weg. Dus geen taakstraffen meer voor hen, maar gevangenisstraffen en een permanente rijontzegging voor recidivisten.

Eenvoudige regels betekent vaak ook een flexibelere toepassing van regels. Wanneer ondernemers willen experimenteren met vernieuwende concepten, mag regelgeving ze niet in de weg staan. Als een boekwinkel bijvoorbeeld een lezing wil houden met daarbij een hapje en een drankje, dan moet dit gewoon kunnen zonder meteen een horecavergunning te moeten aanvragen. Omgekeerd geldt ook dat een horecaondernemer eenvoudiger andere producten dan eten en drinken moet kunnen verkopen. 

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199