Alcoholaccijns omlaag

De Tweede Kamer heeft het amendement van CDA, VVD en D66, waarin een accijnsverlaging op gedistilleerd per 1 januari 2006 wordt voorgesteld van ¬Ä 17,75 naar ¬Ä 15,04 per liter pure alcohol aangenomen. Dit betekent dat vanaf die datum de consumentenprijzen voor gedistilleerde dranken tussen de ¬Ä 1,- en ¬Ä  1,50 per fles zullen dalen. Daarmee wordt een belangrijk deel van het prijsverschil tussen gedistilleerd in Nederland en de omringende landen ongedaan gemaakt. De verwachting is dat de verlaging zal leiden tot een hogere totale accijnsopbrengst. Uit een recent onderzoek door het EIM (prijselasticiteit en accijnsverandering gedistilleerd) blijkt dat rekening gehouden kan worden met omzetgroei bij de slijters, waardoor de maatregel een terugverdieneffect heeft. De accijnsverlaging is doorgevoerd onder grote druk van de brancheorganisatie voor slijters, de SlijtersUnie. Onlangs deed Maxime Verhagen (CDA) aan Huib Kalkman (SlijtersUnie) in een persoonlijk gesprek de toezegging zich hard te maken voor de verlaging, die een feit werd. De SlijtersUnie reageert enthousiast op de beslissing. Mevrouw Miranda Korendijk-Logt, voorzitter van de SlijtersUnie: ¬ĎJammer genoeg komt de maatregel voor veel slijters in de grensstreek te laat. Feit is dat het voor de consument weer aantrekkelijk wordt de borrel bij de Nederlandse slijter te kopen in plaats van over de grens.

(Bron: Slijtersvakblad Online dd 21-11-2005)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199