Afzet gedistilleerde dranken gestabiliseerd

 
Schiedam, 15 mei 2007 – De afzet van gedistilleerd heeft zich in 2006 gestabiliseerd ten opzichte van 2005. Dit blijkt uit de kerncijfers van de gedistilleerdbranche die bekend zijn gemaakt door de Commissie Gedistilleerd.
 
De afzet van sterke drank is in 2006 iets gestegen maar uitgedrukt in liters pure alcohol per hoofd van de bevolking bleef de afzet met 1,27 liter gelijk t.o.v. het voorgaande jaar. De verkoop van gedistilleerde dranken kwam op 68 miljoen liter, 2,5 miljoen liter meer dan in 2005 door de toename van gedistilleerd met minder dan 15%, waaronder in het bijzonder de likorettes. Het gebruik van premixen daalde op jaarbasis echter sterk tot 11,5 miljoen liter, een daling van 19%. Op het hoogtepunt in 2002 was dat nog 31 miljoen liter.
 
Jonge jenever is nog steeds de meest gedronken gedistilleerde drank (24%), gevolgd door whisky en likeur op een gedeelde tweede plaats (12,2%). Hierna volgen bitters (beerenburg) en rum. Het aandeel buitenlands gedistilleerd nam in 2006 belangrijk toe tot 45%, deels ten koste van het binnenlands gedistilleerd. Whisky, likeur, rum en wodka noteerden volumestijgingen. 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joep Stassen, secretaris van de Commissie Gedistilleerd,
telefoon: 010 - 426 93 40, e-mail: info@pd-cg.nl. 
 
 
 De Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranken behartigt de belangen van de Nederlandse gedistilleerdbranche in de ruimste zin. Zij richt haar activiteiten op de gehele productiekolom van grondstof tot eindproduct. Daarnaast wil de Commissie Gedistilleerd verantwoord alcoholgebruik bevorderen en misbruik en gebruik door risico- en kwetsbare groepen tegengaan. Voor meer informatie: www.pd-cg.nl.
 

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199