Accijnsverhoging op gedistilleerd heeft schatkist onnodig geld gekost

PERSBERICHT

Accijnsverhoging op gedistilleerd heeft schatkist onnodig geld gekost

Schiedam, 12 mei 2005. De afzet van gedistilleerd is in 2004 wederom onder druk van eerdere accijnsverhoging, gedaald. Dit blijkt uit de kerncijfers van de gedistilleerd branche die net bekend zijn gemaakt door de Commissie Gedistilleerd. Na de accijnsverhoging in 2002 was de omzet van de branche in 2003 reeds aanzienlijk gedaald en die trend heeft zich verder voortgezet in 2004.

Afzet en accijnsopbrengst dalen; zowel bedrijven als fiscus lijden verlies
De afzet is met 8% gedaald van ca. 75 miljoen liter naar 69 miljoen liter, exclusief premixen. Omgerekend naar hectoliters pure alcohol (hlpa) bedraagt de daling zelfs bijna 9%, van 244.000 hlpa naar 223.000 hlpa. De accijnsopbrengst daalde iets minder sterk van ¬Ä 419 miljoen naar ¬Ä 397 miljoen. Joep Stassen, secretaris van de Commissie Gedistilleerd, maakt zich daarom grote zorgen over de ontwikkeling binnen de gedistilleerd branche.  ¬ďSinds de accijnsverhoging van 2003 zien we een versterkte daling. Ook in 2004 heeft die trend zich doorgezet. Als Kabinet en Tweede Kamer dit jaar besluiten om een accijnsverlaging van 15% door te voeren voor gedistilleerde dranken, komt er wellicht weer wat zon achter de wolken tevoorschijn. Bovendien zullen ook de accijnsopbrengsten zich dan verbeteren. Zakelijk gezien is er geen argument tegen een herstel van het accijnstarief naar het niveau van v√≥√≥r 2003.¬Ē

Accijnsverlaging onontkoombaar
Het bliksembesluit dat in 2002 werd genomen om de accijns te verhogen in de gedistilleerdbranche heeft averechts gewerkt voor de schatkist in Den Haag. Doel was om € 70 miljoen extra op te halen, maar dat is nooit gehaald. De accijnsopbrengst beweegt zich zowel op jaarbasis als gemeten in de maand structureel op het laagste niveau sinds 2000.

 ¬ďDe gedistilleerdbranche wordt onevenredig belast, vindt Joep Stassen. Gedistilleerd heeft slechts een aandeel van 5,3% in de totale alcoholconsumptie, maar betaalt wel 42% van de totale alcoholopbrengsten (cijfers uit 2004). Deze cijfers zijn absoluut uit balans. Een accijnsverlaging is dus onontkoombaar voor de branche √©n voor de schatkist¬Ē, aldus Joep Stassen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joep Stassen, secretaris van de Commissie Gedistilleerd, telefoon: 010 - 426 93 40, e-mail: info@pd-cg.nl. 

Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranken
Postbus 124
3100 AC  Schiedam
telefoon:     010 - 426 93 40
fax:             010 - 473 98 58

 

 

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199