Accijnsverhoging leidt niet tot daling alcoholmisbruik, wel tot economische schade

De alcoholbranche reageert met verbazing op het idee om de accijns op alcoholhoudende drank met 50% te verhogen. Het geclaimde effect dat hierdoor 5% minder alcoholhoudende drank wordt verkocht is mogelijk, maar met de huidige open grenzen is het twijfelachtig of er minder zal worden gedronken. Wel is duidelijk dat het zal leiden tot nog meer alcoholtoerisme. In ieder geval leidt de accijnsverhoging niet tot daling van het misbruik.

Effecten accijnsverhoging
De Nederlandse alcoholproducenten zijn voorstander van een verantwoorde alcoholconsumptie. Daar is niets mis mee: veel mensen genieten van een glas bier, wijn of gedistilleerd. Dat levert geen gezondheidsschade op. De uitdaging is om alcoholmisbruik tegen te gaat en daar maakt de branche zich hard voor. Peter de Wolf, directeur STIVA (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik): "Dat prijsverhoging leidt tot daling van verkoop is een economisch feit. Maar er is een groot verschil te zien tussen verschillende groepen. Nooit is aangetoond dat probleemdrinkers minder gaan drinken door een prijsstijging, daarvoor is de aard van hun problematiek te complex. Een daling van de consumptie met 5% zal niet gelijkmatig verdeeld zijn over alle doelgroepen en vooral gerealiseerd worden bij de groep die nu al op verantwoorde wijze consumeert. Dat betekent eenvoudigweg dat mensen meer voor hun biertje, wijntje of borreltje moeten betalen. Hier staat geen gezondheidswinst tegenover."

De vraag dient zich ook aan waarom deze maatregel nu echt nodig is. Op alle fronten wordt veel winst geboekt om onverantwoorde alcoholconsumptie tegen te gaan. Zo is de gemiddelde alcoholconsumptie in Nederland sinds 1980 gedaald met 15%. Uit cijfers van het CBS blijkt dat meer dan 90% van de Nederlanders op verantwoorde wijze met alcoholhoudende drank omgaat. Ook Nederlandse jongeren drinken gelukkig steeds minder. Het percentage van zware drinkers in de jongste leeftijdsgroep (12 t/m 24 jaar) is met 35% gedaald tussen 2001 en 2010. Nederlandse jongeren staan in de Europese middenmoot: zij drinken weliswaar vaker, maar niet meer dan gemiddeld en zijn aanzienlijk minder vaak dronken dan hun Europese leeftijdgenoten. Bovendien is het aantal overtreders van de alcohollimiet in het verkeer nog verder gedaald: dit was 4,1% in 2002 en dat was al heel erg laag, maar dit is in 2010 nog verder gedaald tot 2,4%.

Grenseffecten
Een verhoging van de alcoholaccijns met 50% zal leiden tot aanzienlijke prijsverhogingen. Gevolg hiervan is dat Nederlanders in België en Duitsland hun alcoholhoudende drank gaan kopen. Een ontwikkeling waar ook minister Schippers van VWS vorige week in haar Memorie van Antwoord bij de Drank- en Horecawet aan refereerde. Door de nu al grote verschillen met onze buurlanden Duitsland en België, loopt de Nederlandse economie al meer dan 100 miljoen euro mis aan accijnzen, BTW en gemiste omzet. Dat bedrag is nog maar een minimum inschatting. Feit is dat drankenverkopers vlak over de grens Nederlandse consumenten actief benaderen en sommigen zelfs claimen dat meer dan 80% van hun clientèle uit Nederland afkomstig is.Het is maar de vraag of de accijnsverhoging leidt tot minder consumptie. Hoe dan ook, het leidt zeker niet tot vermindering van alcoholmisbruik en dus al helemaal niet tot lagere gezondheidskosten.

(bron: persbericht STIVA, 15 maart) 

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199