Accijnsverhoging is catastrofaal voor de Nederlandse Gedistilleerd Branche

-Persbericht- -Schiedam, 14 november 2003- Indien de Kamer heden instemt met het voorstel om de accijns op gedistilleerd te verhogen met 18% dan bestaat met ingang van 1 januari 2003 de prijs van een fles gedistilleerd voor 75% uit accijns en BTW! Met de opbrengsten van deze maatregel wil het kabinet de vastgoedsector ontzien. Het kabinet rekent zich daarbij ten onrechte rijk. Eerdere accijnsverhogingen hadden een zo sterk dalende afzet tot gevolg dat de totale opbrengst van gedistilleerdaccijns afnam. Daarnaast zullen als gevolg van deze maatregel nog meer inkomsten weglekken naar het buitenland aangezien het accijnsniveau in onze buurlanden een stuk lager ligt. Na verhoging is het verschil ten opzichte van Duitsland bijna 27%! Is het doel van de maatregel het ontmoedigen van de consumptie van premixen, dan wordt met een kanon op een mug geschoten. Door het lagere alcoholpercentage in premixen zal de prijsstijging en de ontmoediging daardoor, relatief klein zijn. Gemeten in hectoliters is de consumptie van de totale Nederlandse bevolking van premixen (2%) en gedistilleerd (5%), gering te noemen. Bier blijft vergelijkenderwijs het allergrootst met 78%. Het effect van deze verhoging op de traditionele en ambachtelijke gedistilleerd sector zal desastreus zijn zonder dat de doelstelling, verhoging van de accijnsinkomsten, bereikt wordt. Bron: Commissie Gedistilleerd

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199