Accijnstarief gedistilleerd blijft gelijk

In het belastingplan 2016 staat geen wijziging van de accijns voor gedistilleerd opgenomen. Dat betekent dat het tarief 2015 blijft gehandhaafd. Wel vindt een verhoging van het laagste biertarief plaats, om te voorkomen dat bier in de laagste tariefschaal lichter wordt belast dan alcoholvrije frisdrank.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199