Aantal zwaar drinkende jongeren neemt snel af

Op 16 maart jl. publiceerde het CBS de leefstijl cijfers uit de Gezondheidsenquête 2009. Hieruit bleek dat het aantal zware drinkers in Nederland gelijk is gebleven rond de tien procent. Dat betekent dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders op een verantwoorde manier alcoholhoudende drank consumeert. Het aantal zware drinkers onder jongeren (12-24 jaar) is ten opzichte van 2001 gedaald met bijna dertig procent. Vooral de daling onder de jongeren is positief. Het sluit daarbij aan bij het beeld dat ook te zien is in andere onderzoeken. ‘Deze actuele cijfers van CBS onderschrijven de ontwikkeling dat jongeren steeds minder vaak overmatig drinken. De daling bij jongeren is een trend die overeenkomt met cijfers van het Peilstation onderzoek, Intraval/VWA, NIGZ/IVO en tal van regionale onderzoeken zoals bijv. uit West-Friesland, Twente en Rotterdam', aldus STIVA directeur Peter de Wolf. ‘Het is een duidelijke aanwijzing dat alle partijen die zich inzetten om alcoholmisbruik door jongeren tegen te gaan op de goede weg zijn'. Ook ten opzichte van Europa doen Nederlandse jongeren het niet slecht. Het citaat dat Nederland de zuipschuit van Europa is, is niet terecht. De Wolf: ‘ Als je kijkt naar frequentie scoort Nederland slecht. Ten aanzien van gedronken hoeveelheid scoren we gemiddeld. Op het punt van dronken/aangeschoten raken, doen we het in verhouding weer beter dan gemiddeld. Alles bij elkaar opgeteld komen we op een 13e plaats'. STIVA is van mening dat deze cijfers moeten worden opgevat als uitdaging om het nog beter te doen. Het gaat goed, maar het moet nog beter. De huidige samenwerking tussen verschillende organisaties van de overheid en het bedrijfsleven, die onder andere terugkomt in het gezamenlijke logo ‘Geen 16? Geen druppel', moet worden doorgezet. Daarnaast moeten ouders op allerlei manieren worden betrokken bij het thema alcohol en jongeren. Verder blijft een goede handhaving van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop een belangrijk onderdeel van de aanpak.

(Bron: Drinks Slijtersvakblad, april 2010)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199