Aanpak alcoholmisbruik; gedistilleerdbedrijven moeten meer onderdeel van de oplossing zijn, dan van het probleem

Schiedam, 13 september 2006 - De Europese Commissie is van plan spoedig een nieuwe strategie bekend te maken waarin lidstaten worden opgeroepen met specifieke maatregelen te komen om de problemen als gevolg van alcohol te bestrijden. De Commissie Gedistilleerd onderschrijft de noodzaak om alcoholmisbruik aan te pakken maar dan wel in samenwerking met de gedistilleerdbranche. “Ingezien moet worden dat de gedistilleerdbedrijven onderdeel zijn van de oplossing en niet alleen van het probleem.” Zo sprak voorzitter Piet Blauw van de Commissie Gedistilleerd op de Gedistilleerd Sociëteit op 12 september.

 Uit de beschikbare informatie over de nieuwe Europese strategie blijkt dat veel belang wordt gehecht aan generieke maatregelen, zoals prijsverhogingen, waarschuwingen op etiketten en aan banden leggen van producten die in het bijzonder aantrekkelijk zouden zijn voor jongeren. Een Europees initiatief om misbruik te bestrijden wordt uiteraard gesteund, maar dient terdege rekening te houden met de verschillen in de lidstaten. Daarnaast dienen betrokken partijen; overheid, preventie-instellingen en het bedrijfsleven samen te werken.

 Uit de beschikbare informatie over de nieuwe Europese strategie blijkt dat veel belang wordt gehecht aan generieke maatregelen, zoals prijsverhogingen, waarschuwingen op etiketten en aan banden leggen van producten die in het bijzonder aantrekkelijk zouden zijn voor jongeren. Een Europees initiatief om misbruik te bestrijden wordt uiteraard gesteund, maar dient terdege rekening te houden met de verschillen in de lidstaten. Daarnaast dienen betrokken partijen; overheid, preventie-instellingen en het bedrijfsleven samen te werken.

 Via diverse instanties draagt de gedistilleerdsector bij aan bestrijding van misbruik van alcohol. Om een effectief alcoholbeleid te voeren gericht op misbruik dienen dan ook verschillende partijen samen te werken. Succesvol voorbeeld hiervan is uiteraard de Bob-campagne, een samenwerkingsverband tussen o.a. het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de alcoholbranche.

 Via diverse instanties draagt de gedistilleerdsector bij aan bestrijding van misbruik van alcohol. Om een effectief alcoholbeleid te voeren gericht op misbruik dienen dan ook verschillende partijen samen te werken. Succesvol voorbeeld hiervan is uiteraard de Bob-campagne, een samenwerkingsverband tussen o.a. het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de alcoholbranche.

  

  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joep Stassen, secretaris van de Commissie Gedistilleerd,
 telefoon: 010 – 426 93 40, e-mail: stassen@pd-cg.nl

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199