Nieuwe Regeling Productplaatsing in werking getreden

Op 1 augustus jl. is de nieuwe Regeling Productplaatsing in werking getreden. Met deze regeling maakt het Commissariaat voor de Media inzichtelijk wanneer en onder welke voorwaarden productplaatsing (‘product placement’) is toegestaan. Daarnaast licht het Commissariaat in de Regeling het onderscheid tussen productplaatsing en sponsoring toe. Het gaat hierbij expliciet niet om nieuwe of strengere regels, maar juist om een nadere invulling en verduidelijking van bestaande wetgeving. Deze nieuwe regeling is een verduidelijking van de Mediawet en vloeit voort uit Europese wetgeving. Onder meer schrijft de regeling duidelijk voor dat product placement voor 21.00 niet mag.

Voor meer, zie: http://www.cvdm.nl/nieuws/regeling-productplaatsing-treedt-in-werking/

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199