Kerngetallen

Kerngetallen 2013 en later
Het verzamelen en communiceren over de kerngetallen van de gedistilleerd sector valt vanaf 2013 niet langer onder de verantwoordelijkheden van het productschap, maar onder Spirits NL. De kerngetallen zijn uitsluitend voor leden opvraagbaar via het secretariaat van SpiritsNL. 
 

Kerngetallen 2012
Overname uit de kerncijferfolder is toegestaan met bronvermelding.

Kerngetallen en activiteiten gedistilleerdsector 2012

Kerngetallen 2011
Overname uit de kerncijferfolder is toegestaan met bronvermelding.

Kerngetallen en activiteiten gedistilleerdsector 2011


Kerngetallen 2010
Overname uit de kerncijferfolder is toegestaan met bronvermelding.

Kerngetallen en activiteiten gedistilleerdsector 2010


Kerngetallen 2009
Overname uit de kerncijferfolder is toegestaan met bronvermelding.

Kerngetallen en activiteiten gedistilleerdsector 2009


Kerngetallen 2008
Overname uit de kerncijferfolder is toegestaan met bronvermelding.

Kerngetallen en activiteiten gedistilleerdsector 2008


Kerngetallen 2007
Overname uit dekerncijferfolder is toegestaan met bronvermelding.

Kerngetallen gedistilleerdsector 2007


Kerngetallen 2006
Overname uit het de kerncijferfolder is toegestaan met bronvermelding.

Kerngetallen gedistilleerdsector 2006


Kerngetallen 2005
Overname uit de kerncijferfolder is toegestaan met bronvermelding.

Kerngetallen gedistilleerdsector 2005


Kerngetallen 2004
Overname uit de kerncijferfolder is toegestaan met bronvermelding.

Kerngetallen van de gedistilleerdbranche 2004 


Jaarverslag en kerngetallen 2003
Overname uit de kerncijferfolder is toegestaan met bronvermelding.

Kerngetallen van de gedistilleerdbranche 2003 


Kerngetallen 2002
Overname uit kerncijferfolder is toegestaan met bronvermelding.

Kerngetallen gedistilleerdbranche 2002

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199