GN-codes 2208

Alle producten die in aanraking kunnen komen met douane en belastingen kennen een eigen code. in het systeem van de Geharmoniseerde Nomenclatuur (GN) is aan producten een eigen code toegekend. Accijnsgoederen zoals dranken zijn ondergebracht in hoofdstuk 22 van de GN. De code voor "overige alcoholhoudende dranken" is 2208. Overige alcoholhoudende dranken zijn dus niet bier, wijn of zgn. tussenproducten, dranken die zowel gegiste alcohol als gedistilleerde alcohol bevatten.

De indeling van dranken op basis van GN is van groot belang omdat volgens de Europese fiscale richtlijn 92/83, de GN code bepalend is voor bepaling tot welke soort van drank een product wordt gerekend. In de EU is verder bepaald dat per soort drank er alleen minimumtarieven gelden voor accijnzen. Deze minimum tarieven zijn in 1992 vastgesteld en sindsdien niet meer gewijzigd.

Het minimum tarief voor gedistilleerd bedraagt €550 per hectoliter pure alcohol. Het tarief voor bier €0,748 per hectoliter/graad plato, of €1,87 per hectoliter gereed product/graad gereed product. Het minimum tarief voor wijn is nul.Voor tussenproducten zoals port, sherry of vermout is het tarief €45 per hectoliter gereed product.

Ondanks vele pogingen is het de ministers van financiën van de lidstaten in al die jaren niet gelukt om de minimum tarieven aan te passen. In de praktijk van de 27 lidstaten wordt alleen het nultarief voor wijnen veelvuldig gebruikt. De accijnzen op gedistilleerd zijn verhoudingsgewijs het hoogste. In Nederland bedraagt het tarief €1.686 per hectoliter pure alcohol. 

 

GN-codes gedistilleerd 2208

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199