Afvalbeheersbijdrage

29 september 2017

Tarieven afvalbeheersbijdrage 2018

Het belangrijkste doel van het Afvalfonds Verpakkingen is om namens de producenten en importeurs te voldoen aan de wettelijke eisen voor inzameling en recycling. De tarieven voor de afvalbeheersbijdrage zijn dan ook gebaseerd op wat het in totaal kost om per materiaal aan deze wettelijke producentenverantwoordelijkheid te voldoen. Het bestuur van het Afvalfonds Verpakkingen heeft besloten alle tarieven afvalbeheersbijdrage voor 2018 ongewijzigd te laten. 

U vindt de tarieven voor 2018 via deze link. 

 18 oktober 2016

Nieuwe brancheafspraak SpiritsNL - Afvalfonds Verpakkingen vereenvoudigde aangifte Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen voor 2016 e.v.

Vanuit het Afvalfonds is verzocht om een actualisatie van de methodiek om te komen tot een forfaitair gewicht per gebruikte verpakking.

Quintens heeft deze opdracht verzorgd voor SpiritsNL en heeft de systematiek in een nieuw geaccordeerd rekenmodel opgemaakt.

Voor de nieuwe regeling zijn diverse verpakkingsvormen te onderscheiden:

- Miniaturen ( < 100 ml);

- Premix/RTD ( < 275 ml), onderverdeeld in glas, blik en PET;

- Stenen kruiken in de maten < 700 ml, 700 ml en 1000 ml;

- Glazen flessen, onderverdeeld in zware en lichte flessen, en met de inhoudsmaten < 700 ml, 700 ml, 1000 ml, en > 1000 ml.

Alle gedistilleerd bedrijven die kiezen voor toepassing van deze vereenvoudigde regeling dienen een akkoordverklaring te ondertekenen en in te sturen naar het Afvalfonds Verpakkingen en een kopie naar het secretariaat van SpiritsNL. De benodigde documenten hiervoor zijn onder deze tekst te vinden.

Rekenmodule Afvalbeheerdersbijdrage  

Brief brancheafspraak inclusief op pagina 4 en 5 de akkoordverklaring
Update 8 juli 2016

De tarieven voor 2017 zijn door het Afvalfonds vastgesteld op hetzelfde niveau als voor 2016. Over de berekening van de tarieven is op de website van het Afvalfonds een korte uitleg.

In de aangifte over 2016 vraagt het Afvalfonds voor het eerst eenmalige logistieke hulpmiddelen uit. Het is daarom belangrijk dat gebruikers de eenmalige logistieke hulpmiddelen nu al registreren. Het Afvalfonds heeft een stappenplan opgesteld om gebruikers daarmee op weg te helpen. Dat begint met de volgende punten:

1. Download de Lijst Logistieke Hulpmiddelen;
2. Stel vast welke logistieke hulpmiddelen in het bedrijf voorkomen;
3. Bepaal of deze eenmalig of meermalig zijn. 

Over eenmalige logistieke hulpmiddelen betaalt de gebruiker geen Afvalbeheersbijdrage.

 


 

Per 1 januari 2013 is de verpakkingenbelasting afgeschaft en vervangen door een systeem van verplichte afvalbeheersbijdragen over verpakkingen aan de stichting Afvalfonds Verpakkingen. Lees er over in het persbericht en onder de navolgende link www.afvalfondsverpakkingen.nl.

Tarieven Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen 2016

Continuering brancheafspraken Afvalbeheersbijdrage verpakkingen

Persbericht afschaffing verpakkingenbelasting per 1 januari 2013

Brief Ministerie Infrastructuur en Milieu betreft verpakkingenbeleid 2012

Brief belastingdienst betreft verpakkingenbelasting 2009

Onderstaande rekenmodules gelden alleen voor die bedrijven die een akkoordverklaring over deze regeling met de Belastingdienst hebben ondertekend.

Rekenmodule verpakkingsbijdrage 2013, 2014 en 2015

Rekenmodule verpakkingenbelasting 2012

Tarieven verpakkingenbelasting 2012

Rekenmodule verpakkingenbelasting 2011

Tarieven verpakkingenbelasting 2011

Rekenmodule verpakkingenbelasting 2010

Rekenmodule verpakkingenbelasting 2009

Rekenmodule verpakkingenbelasting 2008


Akkoordverklaring

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199