STIVA (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie)

De Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken nemen gezamenlijk zitting in de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, en leveren daarmee een actieve bijdrage aan het terugdringen van alcoholmisbruik en het bevorderen van een verantwoord alcoholgebruik. STIVA bevordert een maatschappelijk verantwoord marktgedrag door coördinatie van en communicatie over de zelfregulering die de bedrijfssectoren realiseren aan de hand van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank.

STIVA wil deze doelstellingen realiseren door zelfregulering: alle producenten, importeurs en aanbieders van alcoholhoudende dranken hanteren vrijwillig de overeengekomen gedrags- en reclameregels. Daarnaast zoekt STIVA overleg en samenwerking met de overheid en andere relevante partijen. Bevordert en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar alcoholconsumptie, om daarmee activiteiten zoals voorlichting te kunnen baseren op wetenschappelijke gegevens. STIVA geeft voorlichting over verantwoorde alcoholconsumptie en het voorkomen van alcoholmisbruik.

Het onderscheid tussen misbruik en verantwoord gebruik van alcoholhoudende dranken vormt de basis van al deze activiteiten.

Via deze link is het overzicht STIVA in vogelvlucht 2016 terug te vinden.

 

Stiva en de educatieve slogan voor reclame van alcoholhoudende dranken

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. In deze Code staan artikelen waaraan reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank moeten voldoen. Onder meer staat de navolgende regel opgenomen met betrekking tot de educatieve slogan die bij elke reclame dient te zijn voorzien:

Artikel 33 Reclamecode van Alcoholhoudende Dranken: Educatieve slogan

lid 1
Voor reclame voor alcoholhoudende drank die wordt uitgezonden op televisie, in bioscopen, theaters en besloten tv-circuits geldt dat iedere uiting in ieder geval dient te zijn voorzien van de in het tweede lid vermelde – duidelijk leesbare – educatieve slogan.

lid 2
Iedere reclame voor alcoholhoudende drank dient een educatieve slogan ‘Geen 18, geen alcohol’ te tonen. Deze slogan kan gebruikt worden in combinatie met ‘Geniet, maar drink met mate’.

Voor de volledige reclamecode voor alcoholhoudende dranken klik op deze weblink

 

STIVA en de consument
Belangrijke principes voor STIVA zijn zelfstandigheid en individuele keuzevrijheid van de mens. Eén van die keuzes is het drinken van alcohol. Verantwoord drinken is positief, onverantwoord drinken niet. STIVA heeft de taak informatie over alcohol te verzamelen en verspreiden. De consument kan daar kennis van nemen en op basis van deze informatie een verantwoorde keuze maken met betrekking tot het gebruik van alcoholhoudende dranken. De manier waarop mensen omgaan met alcoholhoudende dranken hangt onder andere af van cultuur, gewoonten en mentaliteit. Eenduidigheid van de boodschap, zowel met betrekking tot regelgeving als waar het gaat om voorlichting en preventie, is een goede basis voor werkzame sociale controle en zelfsturing. Als mensen weten wat ze drinken, de normen en regels begrijpen en onderschrijven, dan zal dit leiden tot meer verantwoordelijkheid in het drinkgedrag.

STIVA stelt zich op het standpunt dat alle leden uit de alcoholbranche gehouden zijn aan maatschappelijk verantwoord marktgedrag. Dit betekent dat leden uit de branche in hun marktgedrag misbruik van alcoholhoudende dranken nadrukkelijk niet in de hand mogen werken.

Kijk op www.stiva.nl voor informatie over o.a. de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, Richtlijn Horecapromoties en uitkomst onderzoek naar 'Wat wordt verstaan onder een jongerenzender?'

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199