spiritsEUROPE

Gedistilleerde dranken worden over de hele wereld gedronken en geproduceerd. Europa is de grootste producent van gedistilleerd, met in bijna ieder Europees land wel een nationale drank. Zoals de jenever dat voor Nederland is, is dat wodka voor Polen en Scandinavische landen, whisk(e)y in Schotland, Cognac voor Frankijk. Grappa in Italië, Korn voor Duitsland etc., etc. 

De Europese Unie is ook van groot belang voor de gedistilleerdsector voor fiscale regels, productregelgeving en het alcoholbeleid. Acijnzen worden volgens Europese regels vastgesteld, er zijn regels voor de bereiding van gedistilleerde dranken in Verordening 110/2008 en er wordt binnen het Alcohol & Health Forum gesproken over alcoholbeleid en de inzet van alle betrokkenen, inclusief de bijdragen van bedrijven en koepelorganisaties zoals SpiritsNL.

Al vele jaren doet SpiritsNL mee aan het overleg van de branche-organisatie van gedistilleerd in Brussel, spiritsEUROPE, www.spirits.eu. De informatie van spiritsEUROPE is van groot belang voor de leden en evenzo is de inbreng van Nederland van groot belang voor het functioneren van deze Brusselse organisatie.

Bezoek de Engelstalige website van SpiritsEUROPE m.b.t. verantwoord alcoholgebruik via deze link.

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199