Drank- en horecawet

SpiritsNL erkent dat er risico's bestaan m.b.t. alcoholconsumptie en dat consumptie van alcohol altijd verantwoord en met mate dient plaats te vinden.Die overtuiging maakt ook dat SpiritsNL onderkent dat er noodzaak is om een effectief en evenwichtig alcoholbeleid te voeren dat ook regels en wetgeving kent om een aantal belangrijke zaken rondom alcohol vast te leggen en afdwingbaar te maken. De  Drank- en horecawet speelt daarbij een belangrijke rol.

 

Sinds 2013 is een nieuwe Drank en Horecawet van kracht waarbij een aantal nieuwe maatregelen is aangescherpt om alcoholmisbruik door jongeren aan te pakken.De belangrijkste is de uitbreiding van de bevoegdheden van gemeenten bij naleving van de wet. Gemeenten kunnen verder beperkingen stellen aan prijsacties in horeca en supermarkten, jongeren kunnen toegang tot horecagelegenheden worden geweigerd na een bepaald tijdstip en de drankafdeling van een supermarkt kan gesloten als binnen 12 maanden vastgesteld is dat tenminste 3 maal aan een minderjarige drank is verkocht. Ook is het minderjarige jongeren van 12 tot 16 verboden drank gereed voor consumptie bij zich hebben in de publiek toegankelijke ruimte, met uitzondering van winkels. Op overtreding staat een boete van €45.

Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet

Naast overheidsregels en inzet van publieke middelen, heeft ook de gedistilleerdsector een verantwoordelijkheid. Tezamen met de wijn en biersectoren neemt SpiritsNL actief deel in Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, STIVA. STIVA stimuleert verantwoorde consumptie en stelt de reclame en marketingregels op in de zelfreguleringscode voor alcoholhoudende dranken. STIVA speelt ook een belangrijke rol in de handhaving van de reclamecode door het verplicht vooraf toetsen van radio en TV commercials en bij het registreren van horecapromoties.De meiawet verbiedt het uitzenden van reclame voor alcoholhoudende drank tussen 06.00 en 21.00 uur.

SpiritsNL is er van overtuigd dat om te komen tot een evenwichtig en effectief alcoholbeleid behoefte is aan duidelijke en heldere regels, goede handhaving van die regels en actieve deelname van alle relevante partijen die met alcohol te maken hebben.

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199