BOB-Campagne

BOB is een project dat, onder meer in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat is opgezet. Eind 2001 heeft de Commissie Gedistilleerd - de voorloper van Spirits NL - samen met het Centraal Brouwerij Kantoor (tegenwoordig Nederlandse Brouwers) en het Productschap Wijn, een intentieverklaring ondertekend waarin de samenwerking met Veilig Verkeer Nederland is geregeld. Het gezamenlijk na te streven doel is het bevorderen van alcoholvrije deelname aan het verkeer. De activiteiten worden op projectmatige basis uitgevoerd. Een eerste uitvloeisel van deze samenwerking is de deelname aan het BOB project. De kern van het BOB concept is dat mensen die samen uitgaan vooraf afspreken wie er nuchter blijft om na afloop vrienden of collega’s veilig terug te rijden. Deze persoon heet voor deze gelegenheid de BOB, en hij of zij rijdt alcoholvrij. Zie voor meer informatie;

www.alcoholvoorlichting.nl

www.nederlandveilig.nl/bob

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199