Algemeen

De gedistilleerdsector in Nederland en daarbuiten vindt het vinden van aansluiting bij maatschappelijke eisen rondom alcoholconsumptie van essentieel belang. SpiritsNL wil tezamen met anderen uit de alcoholsector, zowel aan de kant van het bedrijfsleven als aan de kant van overheid en preventie-instellingen samenwerken om te komen tot een evenwichtig alcoholbeleid.

Regelmatig doen zich discussies voor over nieuwe maatregelen die alcoholmisbruik moeten beteugelen, zoals gebruik van zwangerschapslogo's (pictogrammen), verhoging van de leeftijdsgrens, prijzen en accijnzen, aanpak van reclame en inperkingen van verkoopunten. SpiritsNL neemt deel aan dit debat en wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie. SpiritsNL doet dat zowel via STIVA (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie), als zelfstandig en zowel in Nederland als in Europa.

Uitgangspunt voor beleidsmaatregelen in de aanpak van misbruik van drank voor SpiritsNL is dat alle drank in beginsel op gelijke wijze moet worden behandeld: alcohol=alcohol=alcohol. Alle dranken bevatten dezelfde alcohol. Uiteraard bevat een fles whisky of rum meer alcohol dan een fles wijn of bier, maar per standaardglas bevat iedere drank doorgaans ongeveer dezelfde hoeveelheid alcohol.

In een standaardglas zit 9,9 gram alcohol, hetgeen overeenkomt met 12,5 cl pure alcohol, ongeacht het soort van drank. 

Wat is met mate drinken? Er is geen eenduidige definitie van matige alcoholconsumptie. In Nederland heeft de Gezondheidsraad 2006 geadviseerd dat als je drinkt, een volwassen vrouw één eenheid (glaasje) per dag kan consumeren en een man 2. Als je niet drinkt, wordt aanbevolen (om gezondheidsredenen) niet te gaan drinken.

In 2015 heeft de Gezondheidsraad dit advies aangepast en adviseert om niet te drinken of de consumptie te beperken tot maximaal één glas per dag.

Belangrijk is ook te vermelden dat er omstandigheden zijn waarin niet gedronken moet worden: als je te jong bent, bij (gewenste) zwangerschap, bij deelname aan het verkeer, in geval van gebruik van medicijnen, drugs, bij sportbeoefening en andere lichamelijke inspanningen en bij werkzaamheden die aandacht en coordinatie vergen.Ook moet men niet drinken bij ziektes. Meer informatie is te vinden onder www.alcoholengezondheid.nl

Het draagvalk onder leden met betrekking tot verantwoord alcoholgebruik is recent onderzocht door CSR Academy, een onafhankelijk bureau dat maatschappelijk verantwoordondernemerschap onderzoekt. De resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden.

Onderzoek CSR Academy in opdracht van Spirits NL

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199