Vermelding allergene stoffen

Sinds 25 november 2005 moeten alle levensmiddelen (en dus ook dranken) op het etiket vermelden of er stoffen zijn verwerkt die allergieën kunnen veroorzaken. Er is een lijst met ingrediënten die, indien verwerkt in het levensmiddel, tot gevolg heeft dat op het etiket moet worden vermeld : bevat ……… (Bijlage II van vo. 1169/2011).

De lijst bevat o.a. granen, eieren, aardnoten, melk, sulfiet.

Omdat bij distillatie van ingrediënten de allergene werking ongedaan wordt gemaakt is er een aantal uitzonderingen voorzien voor deze verplichte vermelding (art. 22 (1) en Bijlage II).

In verordening 1169/2011 aangaande voedselinformatie staan in Bijlage II (pag. 43) de stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken opgesomd. Aangeraden wordt om allergenen in de lijst van ingrediënten te benadrukken met een onderscheidende typografie (bijvoorbeeld lettertype, stijl of achtergrondkleur). Indien er geen lijst van ingrediënten is moet vermeld worden: bevat … gevolgd door de naam van het product of stof opgenomen in Bijlage II. Een allergenen vermelding is niet verplicht wanneer de benaming van het levensmiddel duidelijk verwijst naar de desbetreffende stof of het desbetreffende product.

Uitzonderingen – artikel 22 (1) van vo 1169/2011; Bijlage II

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199