Toegestane inhoudsmaten

Voor gedistilleerde dranken vanaf 15% alcohol en advocaat geldt in de EU een sinds 1988 bestaande reeks toegestane inhoudsmaten. Deze reeks is ontleend aan de Richtlijn 2007/45 en in Nederland opgenomen in de Verpakkingsverordening Productschap Dranken. Daarin is vermeld: Het is verboden voorverpakte gedistilleerde dranken ten verkoop te hebben, te verkopen en/of af te leveren anders dan in voorverpakkingen met de volgende nominale volumina : 0,10 – 0,20 – 0,35 – 0,50 – 0,70 – 1,00 - 1,50  - 1,75 - 2,0.

Het spreekt voor zich dat ingevoerde producten, ook uit Derde landen, moeten voldoen aan deze reeks. De wettelijk toegestane marge voor afwijking bedraagt voor flessen van 0,70 en 1 liter: minus 15 milliliter. Voor flessen die zijn afgevuld volgens het e-Teken “e” geldt een bijzondere regeling. Dit teken mag alleen worden gebruikt als de Voedsel en Waren Autoriteit toestemming daarvoor heeft gegeven op basis van geautomatiseerde systemen met gemiddelde afvulling met zeer geringe afwijking.

Vanaf januari 2015 gelden dezelfde inhoudsmaten, maar zal de Productschapsverordening zijn ingetrokken en zijn de inhoudsmaten ondergebracht in de Warenwet specifiek in het warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen. – Deze stelt regels ter uitvoering van Richtlijn 76/211/EEG en Richtlijn 2007/45/EG die betrekking hebben op de aanduiding van hoeveelheden op voorverpakte producten. Bij de inwerkingtreding van dit besluit (met dezelfde inhoudsmatenreeks, in het interval 100 ml — 2.000 ml uitsluitend de volgende 9 nominale hoeveelheden: ml: 100 - 200 - 350 - 500 - 700 - 1.000 - 1.500 - 1.750 - 2.000), is ook het verouderde en moeilijk leesbare Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (HAB) ingetrokken. In Richtlijn 2007/45/EG is opgenomen dat bepaalde producten, waaronder gedistilleerde dranken, uitsluitend in standaardhoeveelheden verkocht mogen worden. Voor gedistilleerde dranken worden deze regels nu opgenomen bij dit besluit.

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199