Ingredientenlijst

Ofschoon deze bepaling niet geldt voor gedistilleerd (art.16.4 van EU verordening 1169/2008), is het wel een feit dat de Europese Commissie onderzoekt of alcoholhoudende dranken hier in de toekomst ook onder moeten vallen, en met name of hiervoor de verplichting om informatie te verstrekken over de energetische waarde moet gelden. Lidstaten mogen, conform art. 41 van de Voedselinformatie verordening 1169/2011, nationale maatregelen nemen voor de vermelding van de ingrediënten voor dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent. 

Vanzelfsprekend komt er dan een overgangstermijn voor de verkoop van producten die zijn bereid en geëtiketteerd in de voorgaande periode.      

Het kan voorkomen dat voor bepaalde producten in sommige Lidstaten wel een (beperkte) verplichting geldt tot ingrediëntenvermelding. Een voorbeeld is een ingrediëntenvermelding voor specifiek likeuren in Luxemburg of in Duitsland de verplichting om bij gebruik van kleurstoffen in het product ‘mit Farbstoff’ te vermelden. Doorgaans is dat gebaseerd op een wettelijke verplichting die bestond vóór de EU wetgeving op dit punt.

Indien op vrijwillige basis wordt overgegaan tot ingrediëntendeclaratie, moeten die ingrediënten wel op de juiste wijze en volledig (dus niet naar eigen keuze) worden vermeld: Vermelding van ingrediënten moet in volgorde van afnemend gewicht, voorafgegaan door het woord "ingrediënten" conform artikelen 18 en 20 van de Voedselinformatie verordening 1169/2011.

Indien gebruik wordt gemaakt van de vermelding “natuurlijke* aroma’s” gelden strikte beperkingen voor de gebruikte aromastoffen of –preparaten (zie Warenwetbesluit Aroma’s en Europese aromawetgeving EU verordening 1334/2008 artikel 3). 

*Indien de term „natuurlijk” ter aanduiding van een aroma wordt gebruikt, moeten de aromatiserende componenten volledig van natuurlijke oorsprong zijn. Tevens dient het uitgangsmateriaal van het aroma op het etiket te staan, behalve wanneer het vermelde uitgangsmateriaal niet zou worden herkend in de geur en/of smaak van het levensmiddel. Indien een uitgangsmateriaal wordt vermeld, dient ten minste 95 % van de aromatiserende component van het desbetreffende uitgangsmateriaal verkregen te zijn. Aangezien het gebruik van aroma’s de consument niet mag misleiden, mag het resterende deel van ten hoogste 5 % alleen worden gebruikt voor standaardisering of om het aroma bijvoorbeeld een frissere, pikantere, rijpere, groenere toets te geven. Wanneer minder dan 95 % van de uit het vermelde uitgangsmateriaal afkomstige aromatiserende component wordt gebruikt en het aroma van het uitgangsmateriaal nog steeds herkenbaar is, moet het uitgangsmateriaal bekend worden gemaakt tezamen met de vermelding dat andere natuurlijke aroma’s zijn toegevoegd, bijvoorbeeld cacao-extract waaraan andere natuurlijke aroma’s zijn toegevoegd om een bananensmaak te geven.

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199