Het speciale e-teken

Dit teken mag alleen met toestemming van de VWA gebruikt worden voor volgens het gemiddelde-systeem gevulde flessen.

Het moet minstens 3 mm hoog zijn en op een voorverpakking in hetzelfde gezichtsveld staan als de aanduiding van de netto-hoeveelheid (Voorverpakkingsrichtlijn 75/106/EEG.

Het gebruik van een teken, dat op het e-teken lijkt of ermee kan worden verward, is verboden.

 

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199