Het glasbaklogo


Gedistilleerdflessen: In het kader van het milieubeleid in de gedistilleerdsector is het sterk aanbevolen om bij afzet in Nederland op iedere gedistilleerdfles het glasbaklogo volgens hiernaast geplaatst model aan te brengen.

Ook importeurs wordt aangeraden bij de buitenlandse producenten hierop aan te dringen. Deze aanbeveling houdt dus geen verplichting in.

Een folder van de Stichting Promotie Glasbak, waarin voorkomende vragen over het glasbaklogo zijn beantwoord, is bij de Commissie aan te vragen.

Kartonnen dozen, die als om-verpakking gebruikt worden voor gedistilleerde dranken, bij voorkeur voorzien van een recycling-symbool.          

Stenen kruiken bij voorkeur voorzien van een vermelding dat deze niet in de glasbak mogen worden gedeponeerd. 

Het groene punt, dat in enkele andere landen van de Europese Unie in gebruik is, is in Nederland weliswaar niet verboden, maar heeft hier geen wettelijke betekenis. Het punt op de fles houdt in dat in het betreffende land de producent d.m.v. financiële bijdragen meehelpt aan een recyclingsysteem. Nederland heeft een eigen systeem van recycling waarbij het groene punt geen rol speelt.

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199