Gegevens omtrent de producent/verpakker of verkoper

Deze aanduiding moet bestaan uit de naam of de handelsnaam en het adres van de producent of van de verpakker of van een binnen de EU gevestigde verkoper. Volledige vermelding van het adres, ook als sprake is van een rechtspersoon. Controlerende instanties moeten de ‘food business operator’ kunnen lokaliseren middels het etiket.  Refereren naar een webpagina, of alleen telefoonnummer, fax of emailadres is niet voldoende conform artikel 9 (1) (h).

Duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling: diegene wiens naam op de verpakking staat (of de importeur bij import uit derde landen) is verantwoordelijk voor de juiste informatie.

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199