De plaats van oorsprong/herkomst

Artikel 26(2) van EU verordening 1169/2011 stelt dat een plaats- of landvermelding moet worden gebruikt, als weglating de koper zou kunnen misleiden t.a.v. de werkelijke oorsprong of herkomst.

Artikel 26(3): Wanneer het land van oorsprong/plaats van herkomst is vermeld en de primaire ingrediënt komt hier niet vandaan, wordt tevens land van oorsprong/plaats van herkomst van dit ingrediënt vermeld of wordt vermeld dat het land van oorsprong/plaats van herkomst van deze primaire ingrediënt verschilt van die van het levensmiddel. 

“Primaire ingrediënt” is ingrediënt dat voor minimaal 50% aanwezig is in het levensmiddel.

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199