De benaming

Volgens artikel 17 van EU Vo. 1169/2011 mag uitsluitend die benaming worden gebruikt voor eet- of drinkwaar, die in een wettelijk voorschrift is voorgeschreven of de algemeen gebruikelijke benaming. Een fabrieksnaam, handelsmerk of fantasienaam mag niet als benaming worden gebruikt.

Voor de benaming van een groot aantal soorten gedistilleerd zijn definities opgenomen in verordeningen van de Commissie en in de EG-Verordening no. 110/2008. De brochure "Europees Gedistilleerd" van de Commissie geeft een summier inzicht in de regels en is te raadplegen via www.spiritsnl.nl onder publicaties. Voor de gedistilleerdproducten met een alcoholgehalte van 15% vol of meer, die niet met een soortnaam (whisky, rum, jenever, likeur etc.) voorkomen in de EG-Verordening, geldt dat de benaming "Gedistilleerd" of "Gedistilleerde Drank" op het etiket moet worden vermeld. (artikel 9, lid 2 van Vo. 110/2008 EG) Voor bepaalde likeuren, als Apricot Brandy en Cherry Brandy, zijn nadere regels opgesteld voor de vermelding op het etiket over de gebruikte alcohol. Bijlage II categorie 32 likeur onder d).

Een omschrijving van de betrokken waar kan als benaming gelden, indien die zo duidelijk is gesteld, dat een koper de ware aard ervan kan begrijpen en onderscheiden van waren waarmee zij zou kunnen worden verward (artikel 17). Een gedistilleerde drank die overwegend bitter is maar tevens 100 gram of méér suiker per liter bevat, kan zowel als bitter of likeur of met beide benamingen worden aangeduid (artikel 9 lid 3 van Vo. 110/2008 EG).

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199