Alcoholgehalte

Bij dranken met meer dan 1,2 volumeprocenten alcohol  moet het symbool "% vol." worden gebruikt en voorafgegaan worden door het werkelijke alcoholgehalte, bepaald bij 20 C.

De vermelding moet duidelijk zichtbaar en goed leesbaar zijn en weergegeven met ten hoogste één decimaal. De aanduiding mag worden voorafgegaan door "alc." of "alcohol".

Voor shooters, premixen en andere licht alcoholhoudende dranken geldt een dringend advies om deze aanduiding “alcohol” op te nemen. Dit zal vermoedelijk in de toekomst wettelijk worden verplicht. Een en ander houdt verband met een goede voorlichting, zodat er geen misverstand bestaat over de aanwezigheid van alcohol in het product.

Het eventuele verschil tussen het gedeclareerde en werkelijke alcoholgehalte moet minder dan 0,3% vol bedragen (art. 28 van vo 1169/2011; Bijlage XII van vo 1169/2011). 

[1] The suffix and optional prefixes included in each linguistic version of Directive 87/250/CEE may differ from the exact wording included in each national law (transposition of the Directive).

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199