Kleurstoffen

Levensmiddelen additieven: Uitzondering alcoholische dranken en waarschuwing voor Azo-kleurstoffen

Naar aanleiding van een compromis amendement tussen het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de Verordening Levensmiddelen additieven is er 8 juli 2009 in het Europees Parlement plenair gestemd. Het aangenomen amendement vereiste dat producten met Azo-kleurstoffen (6 in totaal), welke eveneens kunnen voorkomen in alcoholische dranken (lees: vooral likeuren en advocaat) de navolgende waarschuwing op het etiket zouden moeten bevatten: "E XXX: kan een neveneffect hebben op de activiteiten en concentratie van uw kind" (vrij vertaald uit Engels). Nadien is er aangedrongen bij (Nederlandse) Europese Parlementsleden dat dit onder meer een ernstige verwarring kan veroorzaken, want kinderen mogen deze producten helemaal niet consumeren! Door deze waarschuwing toch op het etiket te moeten zetten, zouden wij het beeld kunnen wekken bij kinderen dat dit toch zou mogen.

Alle 6 genoemde kleurstoffen (E110, E104, E122, E129, E102 en E124) worden in onze Nederlandse producten gebruikt, voor zowel Nederlandse consumptie als ook voor de export, zodoende is er gepleit dat er een uitzondering voor alcoholische producten moest worden gemaakt, om eventuele verwarring te voorkomen. De Europese Commissie heeft nadien per brief laten weten hiernaar te zullen kijken en een eventuele uitzondering voor alcohol middels de comitologie procedure door te laten voeren.

De vergadering van het Permanent Comité voor de Voedselveiligheid en Diergezondheid sectie Toxicologie (PCVD) heeft op 8 december 2009 positief gestemd over:

- een verordening waarmee bepaald wordt dat de waarschuwing voor mogelijke activiteit of concentratieproblemen bij bepaalde kleurstoffen niet op alcoholhoudende dranken (> 1.2% alc) vermeld dient te worden. Zie hier de EU verordening No. 238/210 inzake uitzondering waarschuwing kleurstoffen in alcoholische dranken.

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199