Jenever

Voor 1900 werd als basis voor de Jenever uitsluitend moutwijn gebruikt. Het bereiden van moutwijn is van oudsher een zeer specialistisch ambacht. Moutwijn ontleent zijn naam aan één van de ingrediënten, namelijk de mout. Mout is gekiemd gerst. De enzymen in de mout zorgen bij de vergisting voor het omzetten van zetmeel in suiker. Andere ingrediënten voor moutwijn zijn rogge en maïs. De moutwijn werd gestookt in de branderij. Schiedam, het bolwerk van de moutwijnindustrie, bezat rond 1900 meer dan 400 branderijen en distilleerderijen. Maar door de opkomst van de zuivere alcohol kwam hierin verval. Voor het zover was, werd er echter in 1902 door enkele branders en de gemeente Schiedam een zegel in het leven geroepen. De zegel was een waarborg voor de authentieke bereidingswijze. Elke brander die zijn jenever op basis van 100% moutwijn maakte, mocht dit zegel op de fles voeren.

Hoewel jenever door zijn oorspronkelijke moutwijn-basis, een geheel eigen karakter bezat, is door het gebruik van zuivere alcohol, jenever steeds meer een soortnaam voor diverse Nederlandse gedistilleerde dranken geworden.

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199