Brandy

Brandy is een distillaat van wijn. Het wordt op grote schaal geproduceerd in de zuidelijke lidstaten. Met name Spanje, Portugal, Italië en Griekenland. Maar ook Frankrijk en Duitsland hebben een grote Brandy produktie en consumptie. Wat wij hier onder Cognac en Armagnac kennen zijn de meer bekende typen Brandies. Door hun beschermde en geografisch vastgestelde produktiegebieden hebben deze laatste meer bekendheid gekregen maar hun totale produkties wegen niet op tegen die van Brandy. In Duitsland wordt Brandy als Weinbrand op de markt gebracht. Brandy laat men rijpen op eikehouten fusten. Wettelijk moet dat minstens een half jaar op fusten tot 1000 liter en een jaar bij grotere fusten. Het alcoholgehalte moet minimaal 36% bedragen.

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199