Europees gedistilleerd

De Europese verordening Gedistilleerde Dranken van land tot land, van drank tot drank.

 1. Wat er in zit, staat erop - daar gaat het eigenlijk om
 2. Verklaringen van begrippen
 3. Denemarken
 4. Duitsland
 5. Frankrijk
 6. Griekenland
 7. Groot-Brittannië
 8. Ierland
 9. Italië
 10. Portugal
 11. Spanje
 12. Dranken van buiten de EG
 13. Nederland
 14. Polen

Voorwoord
In 1989 is een Europese wet van kracht geworden, waarin regels zijn vastgesteld voor de samenstelling van veel gedistilleerde dranken met een alcoholgehalte van meer dan vijftien procent. Voor deze dranken, waaronder Aquavit, Brandy, Cognac, Gin, Grappa, Ouzo, Rum, Whisky, Vodka en tientallen anderen, is bijvoorbeeld het minimum alcoholpercentage bepaald. Maar in de verordening is ook vastgelegd welke grondstoffen gebruikt worden, op welke wijze rijping plaatsvindt, welke aroma's zijn toegestaan of op welke wijze kleuring of verzoeting mag worden toegepast. Het doel van deze regelgeving is het beschermen van de kwaliteit van de verschillende dranken en het voorkomen van concurrentievervalsing.

In deze pagina's van de Commissie Gedistilleerd, wordt de tamelijk ingewikkelde regelgeving zo helder en overzichtelijk mogelijk uitgelegd. Gekozen is voor een rubricering per land. Aan een aantal lidstaten van de Europese Gemeenschap is een hoofdstuk gewijd, waarin de belangrijkste dranken van dat land -voor zo ver die in Nederland bekend en geliefd zijn- worden behandeld. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan Nederland. Deze pagina's beogen verklarend te zijn en zijn niet volledig. Voor de complete tekst verwijzen wij naar de EEG Verordening Gedistilleerde Dranken, nr. 1576/89 van 29 mei 1989, die wij u tegen betaling toezenden.

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199