Digitale RI&E

De digitale Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is sinds 31 maart 2005 beschikbaar. De digitale RI&E vervangt het Arbo-werkboek voor de Frisdranken en Waters-, Wijn- en Gedistilleerdbranche’, dat in 1999 is ontwikkeld door het Bedrijfschap Frisdranken en Waters, het Productschap Wijn en het Productschap voor Gedistilleerde Dranken.

Ontwikkeling en betrokken partijen
Het Productschap Dranken en het Productschap Wijn hebben in de afgelopen periode het Arbo-werkboek geactualiseerd en met medewerking van TNO Arbeid gedigitaliseerd. Bij de totstandkoming van de digitale RI&E zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties, alsmede ArboNed en ondernemers nauw betrokken geweest.

Beschikbaarheid
De digitale RI&E is hier beschikbaar. Daarnaast is deze RI&E opgenomen op de website www.rie.nl.

Voordelen digitale RI&E
De digitale RI&E is specifiek voor de branche opgesteld en erkend door werknemers- en werkgeversorganisaties in de branche. Deze erkenning houdt in dat bedrijven met maximaal 25 werknemers in aanmerking komen voor een lichtere toetsing door de Arbodienst wanneer zij gebruik maken van de branche erkende digitale RI&E. Deze lichtere toetsing houdt het volgende in:

  • een bedrijfsbezoek door de arbodienst is in beginsel niet meer nodig;
  • het is niet meer nodig om alle kerndeskundigen (bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist en deskundige Arbeid & Organisatie) bij de toetsing te betrekken;
  • indien reeds gebruik gemaakt is van metingen van erkende instellingen (bijvoorbeeld op het gebied van geluid), hoeven er geen nieuwe metingen plaats te vinden in het kader van de toetsing;
  • alleen op papier wordt gecontroleerd of de elementen, die in het kader van een RI&E aan de orde dienen te komen, ook daadwerkelijk beschreven zijn;
  • arbodiensten melden schriftelijk aan de werkgever eventueel ontbrekende onderdelen; in dat geval zal de werkgever uiteraard alsnog voor de aanvulling van zijn RI&E moeten zorgen.
Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199